Znamení jsou všude kolem nás.

 Mnohdy přichází náhle, jindy pomaloučku, jako padající peříčko se zjeví a my je přehlédneme. Nevnímáme hlas svého srdce. Máme otevřené oči a přesto nevidíme, náš sluch je zdravý, ale neslyšíme.  Naučili jsme se chtít a toužit po věcech největších, místo abychom hledali ty nejlepší.

 Přichází k nám však i znamení, jejichž řeč je temná, nutí nás podívat se do nejhlubšího zákoutí naší duše. Záleží jen na nás samých, jak se zachováme. Jestli dovolíme aby nás ovládl strach. Noční můra, která při odkrývání tajemných poselství nás může nejvíce ohrozit. 
 Rozhodneme-li se odhalit závoj, který doposud zakrýval naše jasné vnímání, nedovolil abychom slyšeli či viděli a začneme  naslouchat našemu vnitřnímu hlasu, v tu chvíli půjdeme s odvahou, láskou, pokorou a budeme objevovat tajemná poselství, která k nám proudí od našich předků, nebo ochránců, spojenců ze sfér jiných světů.

IMG_20150922_112814.jpg Můžeme navnímat hlas našeho ducha, který neměnný jde stále s námi, jen jsme ho vlivem nejrůznějších událostí přestali slyšet. Pochopit a vzpomenout si na skryté moudrosti, které jsme získali v minulých životech. Také schopnosti, dary jsme dostali, ale mnozí je obětovali honbě za majetkem, mocí a falešnou slávou. 

 S otázkami, které vyvstanou na mysli nám mohou pomoci někteří lidé. Můžeme s nimi sdílet úžasné chvíle objevování skrytého pramene poznání, nemohou ale říci vše. Není to možné. Část odpovědí nalezneme v knihách , i zde platí abychom dobře vybírali, protože jen některé nám budou ke pomoci.  Nejlepšími učiteli jsme sobě my sami,  jsme osobnosti, nejsou dva lidé naprosto identičtí, každý z nás vnímá nejlépe znamení, která přichází k němu a jsou určena pro něj. Ty nejdůležitější odpovědi nalezneme pouze ve svém srdci a ve své duši.

 Naučme se naslouchat, vnímat chvíle plné tichého kouzla, nenechme je uplynout bez povšimnutí. Kouzlo poznání plyne k tomu, pro koho je určeno,pochopí však ten, kdo se dovede ponořit do hloubky své duše, znamení jsou všude kolem, IMG_20140927_133113.jpgprovází nás na každém kroku, ale jen ten, kdo má otevřené srdce mu porozumí.