Mnoho již bylo napsáno, ještě více řečeno a přesto se nám odkrývají další skryté moudrosti, zahalené tajemnými závoji času. 

Stále více lidí opět naslouchá tichým hlasům v poselstvích a učí se porozumět moudrosti orákula. Tato tichá sdělení však dovede pochopit ten, který ví, že první poznání v sobě skrývá další ukryté pravdy. 

Kouzelný lektvar, namíchaný z ingrediencí citlivosti, taktu, pochopení, moudrosti, může přinést léčivou sílu těm, kteří přichází pro radu, či pomoc v těžkých chvílích. Vybírejme srdcem, komu dovolíme nahlédnout do okamžiků našeho života, kterým nerozumíme. Potom může energie volně plynout, protože srdce je otevřené. IMG_20140621_112638.jpg

Všichni touží změnit své sny v realitu, ale často se stane, že dojdou na rozcestí a neví kudy dál, bloudí v mlze, ocitají se v místě temných, ponurých močálů. Je důležité zastavit se rozhlédnout. Podívat se co  je obklopuje. Strach, omezení, bolest, zloba ? Jakmile toto rozpoznají, najít v sobě dostatek odvahy ke změně směru, nebo se vrátit zpět ve svých stopách, až k místu, kde zbloudili rozhodnutím vlastním, nebo se jen přizpůsobili okolnostem, i když srdce říkalo, že tudy jejich cesta nevede. Mnohým se  nepodaří přijmout se tak, jací jsou, začnou vinit svět kolem z vlastních neúspěchů, špatných rozhodnutí. Ti pak přichází, dožadují se další a další pomoci, mají dojem, že pro ně je děláno málo, odmítají pochopit, že dokud sami nepřijmou odpovědnost za svůj život a činy, žádná rada a pomoc pro ně nebude v jejich očích dostačující. V takovýchto chvílích je pro ty, kteří se snaží s nejlepším vědomím, soucitem a moudrostí pomoci důležité poznat, že dávají příliš a nedostávají nic, uznání, úctu, poděkování. Není zde rovnováha.

Je však více těch, kteří umí převzít svůj život do vlastních rukou. Probudili se a začínají chápat, že svět je mnohem víc, než je běžná realita. Cítí a vnímají změny v prostoru. Aby lépe těmto změnám porozuměli, pochopili, že pravda nemusí být skrytá jen proto, že ji oči neznalých nevidí, nebo nechtějí vidět, je důležité poznat sebe. V takovýchto chvílích přichází orákulum s pomocí i radou.