Se soumrakem vchází do světa - za plotem 
Společenství lidí na těchto cestách nevyhledává 
Je mnoho těch, kteří tento svět nechápou, ona však kráčí dál cestou svou  

Hedgewitch je poutník, putuje mezi běžnou realitou tohoto světa a tajemstvím jiného.
Hedge je závoj, hranice, živý plot, ona se přirozeně pohybuje v každém z nich.
Říká se jí také noční poutník, mystik přírody, hvězdný cestovatel, pro její duchovní lety.
Každá z hedgewitch má své vlastní "koště", kterým se pohybuje mezi světy. Je jedinečná ve své praxi, která může být kombinací ochranných kouzel, věštění, bylinné magie, šamanismu, výroby léčivých mastí, učením se dobře pochopit symboly, které k ní plynou z jiných sfér.

Nejdůležitější je však hluboká úcta a pevné sepětí s říší magie přírody, jejími duchovními zdroji.
 Respekt a soulad s tímto přirozeným světem umožní nahlédnout do hlubokých tajemství, která  může aplikovat na své cestě, kterou si zvolila. Znalost " slabších" míst, která se otevírají v  magických dnech mohou přinést ještě tajuplnější setkání s přírodními duchy. Při každém putování IMG_20150722_115711.jpgmusí zachovávat opatrnost a pokoru k této říši.

Hedgewitch čerpá znalosti i ze starých duchovních tradic, odkazů moudrých předků, jejichž zkušenosti pocházejí také z pochopení moudrosti a síly přírody, jejich duchovních zdrojů. Vybere si rady, nejbližší jejímu vnitřnímu spirituálnímu životu, zvolené cestě ve fyzickém světě. Přichází vlastní vědomosti, které přirozeně plynou i z dob minulých inkarnací a přidává zkušenosti, nabyté prací v současném životě. V sobě máme všechny nejdůležitější odpovědi, potřebné pro náš další růst, naplnění osudu, který si naše duše zvolila a pro který dostala dary.

Neřídí se soubory nejrůznějších přesvědčení a dogmat, odříkáváním textů a rituálů ze všech možných knih, kurzů, aj. Lidé se často přeplňují množstvím informací a očekávají, že dostanou odpovědi, aby mohli pochopit. Většinou se jen více zahltí a nemohou otevřít  vlastní záznamy,  poznat, kudy jít dál a co dělat. Nejdříve je důležité naučit se vnímat a naslouchat vlastní intuici, najítIMG_20150613_113543.jpg souznění se svou duší a potom si vybrat to, co nás nejvíc osloví.

Hedgewitch je svoboda ducha, magie je pro ni život, ranní káva v tichém šumu deště, přílet sojky, meditace pod chranou lesních bytostí, sbírání bylin v poledním slunci, kde živý plot z hlohu a trnky odděluje dva světy.   Nepotřebuje ceremonie klanu. Ovládá jedinečný a individuální způsob,  kterým umí pomoci nejen sobě, ale i těm, kteří jí požádají. Rituálem jsou i jednoduchá slova srdce, plynoucí v harmonii a svobodě duchovních i světských energií.