IMG_20140712_220637.jpgLuna, tajemná, vzdálená a přesto nás ovlivňuje víc, než si dokážeme přiznat. 
Ohromný tvůrčí zdroj energie, který dokáže pohnout všemi oceány. Symbolizuje citlivost, příjímání, matku, plodnost, vodu.

Po mnoho staletích byla bohyně měsíce uctívána společně s bohem slunce. Ona přináší vlhko a plodnost, on teplo a světlo. Oba vytvářejí nové podmínky pro život, nemůže existovat jeden bez druhého a přesto v dobách minulých byl vliv luny zatlačen až do oblasti temné magie. Měsíc po generace ve velkých kulturách ztělesňoval ženu, matku, přirozené cykly, bez kterých by nebylo stvoření života. 

Měsíční bohyně s přibýváním i ubýváním je symbolem věčného koloběhu, který platil před staletímDSC_0090.JPG stejně jko platí dnes. Je vládkyní všech životodárných vod, představuje nejvyšší princip ženství, transformace, narození,smrti i znovuzrození. Je to strážce posvátné stezky, kterou nás vede stát se tím, čím je naše duše. Každá její tvář má jinou sílu, i hlubokou moudrost. Jestliže se rozhodneme žádat o pomoc měsíční bohyni, je důležité nejen pro danou prosbu zvolit správný čas , v jaké fázi se luna nachází, ale můžeme vybrat i jméno, které k ní v tu danou chvíli náleží.

Zrození měsíce (první čtvrť )může zastupovat bohyně Artemida ( Diana), vidíme ho na obloze jako úzký srpek.
Při této fázi si plánujeme vše nové, otevíráme své touhy a přání, je to doba narození, klíčení.

Druhá čtvrt začíná asi 7 dnů po novém měsíci, je v polovině cesty mezi novým měsícem a úplňkem. Tvoří jasné písmeno D. Vládkyní této fáze je bohyně Deméter.
Vše, co jsme si naplánovali v první čtvrti nyní roste a vyvíjí se, dospívá. Dozrávají plody, které jsme zasadili.

Úplněk, bohyně Seléné se svou měsíční korunou. Toto je doba, kdy naše přání dozrály a vydávají své plody. Jaké jsou a jak nám budou chutnat, záleží jen na tom, jaké jsme zasadili a čím jsme je zalévali. protože jen z dobrého zrna vzejde dobro, láska, bohatství.
Tohle je také čas čarodějek, magie a kouzel. Každá z nás vstupuje do svého chrámu, úplněk září a ze tmy se vynořují ochránci, aby nám sdělili poselství patřící každému z úplňků. Potom opět mizí v hluboké indigové noci.

Třetí a čtvrtá čtvrt ubývajícího měsíce patří bohyni Persefoně. Symbolizuje přechod od smrti ke znovuzrození. Prosíme o pomoc odstranit naše strachy, závislosti, špatné, ubíjející vlivy a myšlenky. 

Temný měsíc. Až tři dny před novým měsícem vidíme stříbrný srpek naposledy. Čekají nás  tři noci vlády temné bohyně Hekaté. Bohyně noci, ochránkyně prahu smrti. Tyto dny jsou ve znamení rozpadu, klidu před novým začátkem. Není dobré provádět jakékoli rituály, kouzla. V minulosti se lidé temného měsíce báli, byli ovlivňováni starými idejemi, upalováním, inkvizicí. Nyní již začínají chápat to, čemu rozuměli dřívější vysoce vyvinuté kultury. Totiž, že temno ( nový měsíc) je jedna z tváří měsíční bohyně a síla nového měsíce pochází z jeho tmavé tváře.Až uplyne čas odpočinku a ticha, vlády se opět ujme veselá, nebojácná bohyně Artemida.