Chrám duše

  Nejvzácnější magie je život. Působí v prostoru tady a teď. Tato síla je nám stále nablízku, dokáže přecházet ze sfér materiálních i duchovních a naopak. V jejím paláci je mnoho pokojů, záleží jen na nás, který si vybereme. V každém z nich se ukrývají drahokamy moudrosti, zářícími různými barvami,  jejich zářivá energie prostupuje posvátný prostor,  zaplní světlem naší duši a ona rozkvete květem duchovního poznání. Naslouchejme svému srdci, laskavém průvodci. Rozum nám moudře radí. Duše, jako zářivé světlo nás chrání a pomáhá porozumět tajemnému hlasu našeho ducha.

  Každý čin, myšlenka, slovo vedou naše kroky blíž k cíli, ale také utvářejí cestu, kterou jsme již prošli.

  Nemůžeme ovládat vše. Svět se mění bez ohledu na lásku, moudrost, porozumění, které dáváme. Naučme se tyto změny přijmout a nenechat se jimi ovlivnit tak, abychom se ztratili v mlze času a minuli svůj cíl.

  Můžeme se zastavit, ponořit do ticha. Uslyšíme hlas našeho ducha, tichý, jako let nočního ptáka. Pod pláštěm tmy opět nalezneme své světlo.